saving...
 

Provinces in China

The 31 Provinces of China, including autonomous zones.
I am nearing one year living in China, I've only been to a few. This list will grow for me.
Added by Allenriedel
30 users · 78 views
Avg. score: 4 of 33 (13%)
Required scores: 1, 2, 3, 4, 9   
How many have you been to?
1
Beijing
2
Tianjin
3
Hubei
4
Hebei
5
Shanxi Province, China
6
Inner Mongolia, China
7
Liaoning Province
8
Jilin, China
9
Harbin, Heilongjiang, China
10
Shanghai
11
Jiangsu
12
Zhejiang
ADVERTISEMENT
13
Anhui
14
Fujian
15
Jiangxi
16
Shandong
17
Henan
18
Hunan
19
Shenzhen, Guangdong
20
Guangxi
21
Hainan
22
Hong Kong
23
Macau
24
Chongqing
ADVERTISEMENT
25
Sichuan
26
Guizhou
27
Yunnan Province
28
Tibet
29
Shaanxi
30
Gansu Province
31
Qinghai Province
32
Ningxia Province
33
Xinjiang Province
Your Results
Click the 'Show My Results' button to calculate your results.
Food Lists
Book Lists
Movie Lists
Other Lists